Wedstrijdreglement HSV "Visgenoegen" Zuidwolde (vanaf 01-01-2004)

 1. Iedere deelnemer(ster) dient het reglement te kennen en er naar te leven
 2. Elke deelnemer vanaf 15 jaar vist op een vooraf aangewezen plaats, die door loting wordt bepaald. Hij/zij is verplicht zo dicht mogelijk bij het aangegeven nummer te vissen. Er mag gevist worden met een vaste hengel, waarvan de lengte, met een snoer, vrij is; of met een zg. winckle picker of een feederhengel. Hengel keuze vrij.
 3. Bij het eerste signaal moet de hengel uit het water, Bij het tweede signaal vissen voeren. Daarna mag er tijdens de wedstrijd licht worden bijgevoerd. Maximaal per worp zoveel als er in een hand kan worden gepakt. (Uit los lokvoer, dit voorkomt het plonsen). Voor het eerste signaal mag de haak niet beaast zijn. Het derde signaal geeft het einde van de wedstrijd aan.
 4. Er wordt gevist op gewicht. Elke gevangen vis, meetellend voor het wegen, dient in levende staat te verkeren en in een leefnet bewaard te worden. Het leefnet moet een lengte van 300 cm hebben en een doorsnee van 40 cm. Het mag niet kleiner zijn en er mag geen steen of lood in het net liggen. De vis mag ook niet in een emmer bewaard worden. Er wordt in competiteverband gevist en wel op punten. Niet meegeteld worden: snoek, paling en snoekbaars (ook niet in bezit hebben)
 5. Het gebruiken of in bezit hebben van een voerkatapult is voor eigen risico.
 6. Iedere aanwezige bij een wedstrijd dient schade aan de walkant of beschoeiingen te voorkomen.
 7. Het is verboden door anderen te worden geholpen, tenzij met toestemming van het bestuur. Tevens is het verboden verse de vase, gekleurde maden en gekleurd voer in uw bezit te hebben of hiermee te vissen.De gesloten tijd samengevat Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei geldt voor baars, snoekbaars en snoek.
 8. Vissen met een levend aasvisje als aas is niet toegestaan.
 9. Het inleggeld per wedstrijd is voor de zaterdag € 2,00. (en voor de 55+  € 1,00, wedstrijden zijn vervallen)
 10. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of enigerlei schade bij de wedstrijden.
 11. Bij vertrek van uw visplek dient u deze netjes en schoon achter te laten.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in hoogste instantie.
 13. Deelname viswedstrijden op eigen risico

Wedstrijdpunten

De verschillende wedstrijden leveren punten op en wel als volgt. Er tellen 10 wedstrijden en de slechtste vervallen.

nummer 1 20 punten
nummer 2 17 punten
nummer 3 15 punten
nummer 4 13 punten
nummer 5 11 punten
nummer 6 9 punten
nummer 7 8 punten
nummer 8 7 punten
nummer 9 6 punten
nummer 10 5 punten

Elke deelnemer die niet in de prijzen valt en wel vis gevangen heeft, krijgt toch nog 3 punten.
Degene die niets gevangen heeft krijgt 1 punt.